Lyss­na ef­ter mor­ran­de ljud

Bike: Touring Special - - BEGAGNAT -

Det är egent­li­gen en bra hoj i bå­da ut­fö­ran­den, men jag skul­le re­kom­men­de­ra 1300:an som ju fick många ma­ski­nel­la upp­da­te­ring­ar och för­bätt­ring­ar. 1200:an ha­de li­te hård mo­torgång; 1300:an fick hög­re för­brän­nings­tem­pe­ra­tur och går li­te snäl­la­re sam­ti­digt som den har mer pul­ver. Ett mi­nus skul­le va­ra hjul­lag­ret bak som jag skul­le kol­la ex­tra in­för en långre­sa. Snur­ra på bak­hju­let; det ska in­te va­ra nå­got mor­ran­de ljud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.