PRYL­KOLL maxa kor­tet

Här hit­tar du ett gäng nya pry­lar som gör dig snabb, snygg och sä­ker på så­väl grus­vä­gen som i sko­gen.

Bike: X-Bike - - Innehåll X Bike 2015 -

Att ha rätt pry­lar är kanske in­te allt men det är en bra bit på väg. Här har du någ­ra smak­prov, bå­de för dig med dju­pa fic­kor och dig med en skral bud­get.

Herr­jac­ka i tex­til med funk­tions­mem­bran och för­stärk­ning­ar. Kech har regler­ba­ra skydd och är sam­man­kopp­lings­bar med byxa. Jack- och ärm­vidd är regler­bar och ryg­gen kan öpp­nas upp. Finns i stor­lek 48– 60.

grus & bus

Re­do för

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.