Test. Ad­ven­tu­re­stöv­lar

Bike: X-Bike - - Innehåll X Bike 2015 -

Det gäl­ler att ha torrt på föt­ter­na – 5 stöv­lar i blött test.

Likt många andra­pro­duk­ter – Jeep, Kev­lar, Kleenex med fle­ra – har ­Go­re-tex kom­mit att be­skri­va en funk­tion li­ka myc­ket som det eg­na varu­mär­ket. Och vis­sa av de i testet med­ver­kan­de stöv­lar­na har mem­bran från just Go­re-tex, and­ra har lik­nan­de pro­duk­ter från and­ra till­ver­ka­re.

Funk­tio­nen går ut på att stöv­lar­na är tä­ta­de med ett plast­mem­bran vars hål är un­ge­fär 20 000 gång­er mind­re än en vat­ten­drop­pe. Det in­ne­bär att vatt­net in­te kom­mer in men att vat­ten­ång­an vå­ra ­föt­ter ut­sönd­rar kan ta sig ut.

Ett mem­bran från Go­re-tex, fo­to­gra­fe­rat ge­nom ett elektron­mik­ro­skop.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.