Mar­zoc­chi i kon­kurs

Bike: X-Bike - - Update -

Mar­zoc­chi till­ver­kar fjäd­ring till ­mo­tor­cyklar och cyklar men har länge va­rit i en svår eko­no­misk sits. Äga­ren, ­Ten­ne­co Inc, ­med­de­la­de ny­li­gen att de för­satt fö­re­ta­get i kon­kurs och att ­verk­sam­he­ten kom­mer läggs ner näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.