Mer om nya husqvar­na 701

Bike: X-Bike - - Update -

Att Husqvar­nas förs­ta lands­vägs­mo­dell 701 Su­per­mo­to i sto­ra drag är en om­stu­kad KTM 690 SMC- R har de fles­ta kun­nat lis­ta ut, men ny­li­gen av­slö­ja­de Husqvar­na mer ex­akt vad den nya blå­vi­ta mo­tor­cy­keln kom­mer er­bju­da.

701 får Ri­de- By-wi­re och tre körlä­gen samt Boschs se­nas­te Abs-sy­stem. Det sist­nämn­da med till­hö­ran­de dong­el som ak­ti­ve­rar su­per­mo­to­lä­get, det vill sä­ga av­stängd ABS på bak­hju­let.

Mo­tar­den får även slir­kopp­ling och fjäd­ring från WP. De­tal­jer­na är i stort sett iden­tis­ka med 690 SMC- R och där­med även grus­ma­ski­nen 690 Enduro R.

En stör­re en­du­ro­hoj i blå­vitt vo­re in­te ba­ra en puls­hö­ja­re för oss nord­bor ut­an även en smart vinst­max­i­me­ring för Husqvar­na, så vad vän­tar ni på? Bör­ja bygg!

Snart dy­ker Husqvar­nas nya lands­vägs­mo­tor­cy­kel 701 upp hos svens­ka hand­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.