Många skö­na till­be­hör

Bike: X-Bike - - Provkörning -

Två sa­ker un­der­lätt ar till­va­ron för den ral­ly­sug­ne – att få med sig ho­jen till själ­va ral­lyt och se­dan att få med sig så många sa­ker som möj­ligt un­der ral­lyts gång.

Det först­nämn­da lö­ser CCM ge­nom att till­han­da­hål­la en fär­dig­byggd trans­port­lå­da, för­be­redd för dels ho­jen men även allt an­nat vik­tigt man vill och be­hö­ver ha med sig. Det and­ra är CCM:S mju­ka väsk­kit på to­talt 60 li­ter och en hasp­låt med in­te­gre­rad väts­ke­tank på två li­ter för att näm­na någ­ra till­be­hör.

Ny­fi­ken på att lä­sa mer om CCM, GP-450 och al­la till­be­hör? Till­ver­ka­rens eng­els­ka ­hem­si­da är www.ccm-mo­tor­cycles.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.