DE TRE TESTMOTORCYKLARNA

Bike: X-Bike - - Test -

Möj­lig­het till ju­ste­ring av fjä­der­för­spän­ning­en. har al­la möj­lig­he­ten att ju­ste­ra fjä­der­för­spän­ning­en bak ­be­ro­en­de på an­vänd­nings­om­rå­de och kör­stil. Bå­de BMW och Su­zu­ki an­vän­der sig av rat­tar som är lättåt­kom­li­ga för det­ta än­da­mål. Det är en­kelt att för hand skru­va på mer för­spän­ning, al­ter­na­tivt släp­pa ef­ter om så öns­kas. Men det­ta är det en­da som ock­så kan ju­ste­ras.

Tri­ump­hen där­e­mot har mer på­kos­ta­de kom­po­nen­ter från WP, som även ger ful­la ­ju­ste­rings­möj­lig­he­ter för bå­de kom­pres­sions­dämp­ning och ­re­tur­dämp­ning. Här kan man allt­så job­ba mer med att fin­juste­ra fjäd­ring­en ef­ter eget smak och tyc­ke. Även fram­gaf­feln er­bju­der in­ställ­nings­möj­lig­he­ter för bå­de kom­pres­sion och re­tur­dämp­ning via små rat­tar på­var­de­ra fram­gaf­fel­ben.

De sörm­länds­ka vägar­na ­bju­der på un­der­hål­lan­de kör­ning. ­M esta­dels på snab­ba grus­vä­gar.

ING­EN AV DEL­TA­GAR­NA VILL GE SIG TROTS DET BIT­VIS HÖGA TEM­POT.

BMW F 800 GS ADV

Tri­umph TI­GER 800 XCX

Su­zu­ki V-STROM 650 XT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.