Effektmätning

Bike: X-Bike - - Test -

ALL A TRE HO­JAR mät­tes vid sam­ma till­fäl­le i broms­bän­ken hos Stock­holms Mc-va­ru­hus. Ef­fekt och vrid anges på bak­hju­let och siff­ror­na är kor­ri­ge­ra­de en­ligt DIN. Tri­umph vi­sar en ef­fekt­kur­va som sti­ger nästin­till lin­järt tills den når 9 000 varv och pla­nar ut. Li­ka fin är vrid­mo­mentskur­van ge­nom he­la re­gist­ret.

Det skil­jer 20 häst­kraf­ter mel­lan Tri­umph och Su­zu­ki.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.