Altrider synch dry bag

Bike: X-Bike - - Prylkoll -

Ame­ri­kans­ka Altrider är är en mind­re känd till­ver­ka­re av till­be­hör för ­även­tyrs­sug­na ho­jå­ka­re. I höst lan­se­rar de en se­rie dry bags av kraf­tig ny­lon med lim­ma­de söm­mar och gott om för­stärk­ta fäst­punk­ter. Väs­kor­na finns i ­stor­le­kar­na 14, 25 el­ler 38 li­ter och är de­sig­na­de för att kun­na fäs­tas i varand­ra och i pa­ket­hål­la­re el­ler lämp­li­ga stag i bak­ra­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.