Tou­ra­tech Cartridge

Bike: X-Bike - - Prylkoll -

Tou­ra­tech har nu­me­ra sitt eget sor­ti­ment med fjäd­ring där vi bland an­nat hit­tar det här cartridge- kitet till BMW F 800 GS. De är själv­klart fullt juster­ba­ra men det sto­ra ar­gu­men­tet är att Tou­ra­tech ta­git fram dem med ad­ven­tu­re i åtan­ke, cartridget är till­ver­kat för att kla­ra tuf­fa mil­jö­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.