Christer Mi­i­nins eg­na ord

Bike: X-Bike - - Adventure/Touring -

För mig som åker mest på as­fal­ten med min hoj är va­let en­kelt vad gäl­ler ut­rust­ning. Det ska va­ra be­kvämt och prak­tiskt och fun­ge­ra i al­la vä­der­le­kar, sam­ti­digt som det ska fin­nas ett bra skydds­vär­de.

Vid den ty­pen av tou­ring som jag äg­nar mig åt är det skönt att ha prak­tis­ka fic­kor med plats för mo­bi­ler, plån­bok och kar­tor. Långa dags­e­tap­per gör att du vill ha be­kvä­ma klä­der att åka i, som in­te ska­ver och läc­ker in vat­ten. De ska även va­ra skö­na att pro­me­ne­ra i.

Jac­ka Ruk­ka Pre­mi­um, 10 998 kro­nor www.ruk­ka.com Byxa Ruk­ka Pre­mi­um, 7 998 kro­nor www.ruk­ka.com Skor TCX Ex­plo­rer EVO, 2 395 kro­nor www.duells.com Hjälm AGV Pis­ta Ros­si, 9 995 kro­nor www.duells.se Hands­kar IXS TS-X, 1 495 kro­nor www.ya­ma­ha.se Rygg­skydd Alpinestars Bio­nic, 999 kro­nor www.garage24.se

Tou­ring­jac­ka. En all­vä­der­sjac­ka i Go­re-tex ma­te­ri­al med lös­tag­bart in­ner­fo­der och ven­ti­la­tion. Många fic­kor bå­de ut- och in­vän­digt. Tej­pad drag­ked­ja för att stå emot ihär­digt ­reg­nan­de el­ler uppis­kat vat­ten­sprut från tra­fik­en. Drag­ked­jor­na går att han­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.