Magnus Jo­hans­sons eg­na ord

Bike: X-Bike - - Mx/Enduro -

I en­du­ro­spå­ret hand­lar det ba­ra om att ha ut­rust­ning som skyd­dar. Men det skall in­te hel­ler va­ra osmi­digt att bä­ra, så man väl­jer bort nå­got. Gre­jer­na blir ski­ti­ga och blö­ta av ut­vän­dig vä­ta, men fram­för allt svett och ska där­för va­ra lät­ta att tvät­ta of­ta. Klä­der­na ska va­ra tun­na och smi­di­ga, lät­ta och luf­ti­ga. Skyd­den sit­ter på krop­pen se­pa­rat. Här an­vänds avan­ce­ra­de knä­skydd, bröst/ax­el­skydd och även skydd för arm­bå­gar och rygg.

Trö­ja Scott 350, 399 kro­nor www.scottsports.se Ca­mel­bag USWE 1.5, 799 kro­nor www.mo­to­per­fo.com Glas­ö­gon Scott Re­coil, 329 kro­nor www.scottsports.se Bröst/ax­el­skydd Leatt 5.5, 2 199 kro­nor www.24mx.se Byxa Scott 350, 1 099 kro­nor www.scottsports.se Skor Sidi Cross­fi­re, 3 199 kro­nor www.si­dis­port.com Knä­skydd Alpinestars Flu­id Pro, 3 995 kro­nor www.garage24.se Hands­kar Lindstrands Opal, 499 kro­nor www.jo­fa­ma.se Hjälm Sho­ei VFX-W, 4 499 kro­nor www.duells.se

Cross­byx­or med för­stärk­ning­ar kring knän för bätt­re skydd och grepp mot sa­del och tank när man står och kör i sko­gen. Byx­or­na är mju­ka och skö­na att bä­ra och tål att svet­tas i och tvät­tas många gång­er. crosstöv­lar skyd­dar mot slag och stö­tar. För­stär­ka sk

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.