Ljus­bil­der

Bike: X-Bike - - Reportage -

LAMPORNAS LJUS­SPRID­NING testa­des i sam­ma ljusla­bo­ra­to­ri­um där vi van­li­gen test­ar mo­tor­cyklars hel- och halv­ljus. ­Kam­eran som mä­ter lju­set har ett op­tiskt fil­ter vil­ket gör att dess spektra­la käns­lig­het lig­ger nä­ra ögats, ljus­bil­der­na i testet vi­sar med and­ra ord vad ditt öga verk­li­gen kan upp­fat­ta. Test­spän­ning­en för samt­li­ga lam­por som in­te drevs av med­föl­jan­de bat­te­ri var 13,5 volt.

Samt­li­ga lamp­hus är väg­da på hög­pre­ci­sions­våg och vi har gått ige­nom med­följ­ande kab­lage och mon­te­rings­de­tal­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.