Hit­ta rätt – ut­an na­vi­ge­ring

Bike: X-Bike - - Touring Civilisationsflykt -

Styr­fäs­ta GPS:ER och tanktej­pa­de kar­tor i all ära, men det finns myc­ket även­tyr att fin­na i vil­sen­het. Det kan va­ra gi­van­de att ta en titt på en kar­ta in­nan av­färd ba­ra för att ha en rikt­ning att hål­la, men vå­ga svänga in på en väg ut­an att ha en aning om vart den le­der. I värs­ta fall är det en åter­vänds­gränd och du får kö­ra mer ­grus­väg till­ba­ka – det kun­de va­rit vär­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.