– Ny port­ning

Bike: X-Bike - - Touring Stockholm – Åre -

Till 2016 får al­la Be­tas fyr­takts­mo­to­rer in­sprut­ning med 42-mil­li­me­ters spjäll­hus. 350-mo­torn har fått 500 varv extra på top­pen och 430- och 480-mo­to­rer­na har fått ny port­ning av topploc­ken. Be­ta upp­ger att 2016 års nya ra­mar är li­ka­da­na som på för­ra årets fa­briks­ma­ski­ner. Bräns­te­tan­ken är nu se­mit­rans­pa­rent så att mäng­den går att kon­trol­le­ra ut­an att öpp­na loc­ket.

Be­ta RR 350/390/430/480

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.