Be­ta RR 250/300 – Se­pa­rat ol­je­smörj­ning

Bike: X-Bike - - Touring Stockholm – Åre -

Den st ora ny­he­ten på Be­tas två­tak­ta­re är att de till 2016 får se­pa­rat­smörj­ning. Ol­jan häl­ler man allt­så nu i en se­pa­rat be­hål­la­re som är be­lä­gen un­der sa­deln och lå­ter mo­tor­cy­kelns mjuk­va­ra av­gö­ra hur myc­ket ol­ja mo­torn i var­je ögonblick be­hö­ver. Be­ta upp­ger att sy­ste­met hal­ve­rar mäng­den av­gas­rök. Fjäd­ring­en bå­de bak och fram har fått nya in­ställ­ning­ar till 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.