Hon­da CRF 250 X – Lätt­körd se­ni­or

Bike: X-Bike - - Touring Stockholm – Åre -

Hon­da kom­mer fort­sätt a säl­ja 2015 års ver­sion av sin 250-enduro även näs­ta år. Mo­torn är in­te den sam­ma som sit­ter i den se­nas­te cross­mo­del­len, ut­an en äld­re mo­dell med ett vä­sent­ligt läg­re ef­fektut­tag som pas­sar bätt­re i sko­gen. Det sam­ma gäl­ler chas­sit som kom­mer från en äld­re års­mo­dell av CRF 250. Att tek­ni­ken in­te är av se­nas­te snittt av­speglas ock­så i pri­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.