De­fen­da Pro 250-X2 Enduro – Flats­li­de och kol­fi­ber

Bike: X-Bike - - Touring Stockholm – Åre -

Till 2016 kom­mer De­fen­da en­dast säl­ja en­duro­mo­del­len med 250-fyr­takts­mo­tor, vil­ken har va­rit den över­läg­set mest po­pu­lä­ra i mo­dell­pro­gram­met. Den har till 2016 ny flats­li­de­för­ga­sa­re, nytt av­gass­sy­stem med kol­fi­ber­ko­na, hasp­låt samt Cnc-fräs­ta fot­pin­nar. De­fen­das im­por­tör in­tro­du­ce­rar till 2016 ett års full ga­ran­ti, även vid täv­lings­bruk. In­te il­la!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.