Hon­da CRF 150 R – Kon­kur­re­rar med två­tak­tar­na

Bike: X-Bike - - Touring Stockholm – Åre -

Ett fyr­takts al­ter­na­tiv till två­tak­tar­na på 85 ku­bik. Väts­ke­kyld stån­ka på 149 ku­bik som ma­tas av en 32 mil­li­me­ters Kei­hin flats­li­de­för­ga­sa­re. Mo­torn är en ro­bust kon­struk­tion med en­kel över­lig­gan­de ka­max­el, fy­ra stål­ven­ti­ler och fem­väx­lad lå­da. Bå­de 37-mil­li­me­ters­gaf­feln och stöt­däm­pa­ren bak är fullt juster­ba­ra. Tek­niskt oför­änd­rad till 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.