Husqvar­na FE 501 – No sub­sti­tu­te

Bike: X-Bike - - Touring Stockholm – Åre -

Yt­ter­li­ga­re 5 häst­kraf­ter för dig som in­te tyc­ker det räc­ker med FE 450. I öv­rigt sam­ma chas­si och, för­u­tom li­te läng­re slag­längd, sam­ma mo­tor. Även sam­ma nya kopp­lings­korg till 2016 som FE 450 och mot­sva­ran­de ser­vice­in­ter­vall. På hö­ger si­da av sty­ret kon­trol­le­rar föraren vil­ken mapp­ning mo­torn ska ha, vald med av­se­en­de på ban­typ och dags­för­hål­lan­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.