Husqvar­na TE 300 – 54 lätt­kör­da häst­kraf­ter

Bike: X-Bike - - Touring Stockholm – Åre -

De n po­pu­lä­ra 300-ve rsio­nen av Husqvar­nas två­takts­mo­tor ger en­ligt till­ver­ka­ren 54 häst­kraf­ter och har vi­sat att den är myc­ket ef­fek­tiv i tek­nis­ka krä­van­de mil­jö­er. Den tre­de­la­de bak­ra­men är till­ver­kad av plast, vil­ket fa­bri­ken me­nar är bå­de mer håll­bart och lät­ta­re än alu­mi­ni­um. Inga tek­nis­ka ny­he­ter till 2016, men ny de­kor med djup­blå och ne­on­gul färg­sätt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.