Husqvar­na FC 250 – Ra­di­kalt lättad mo­tor

Bike: X-Bike - - Touring Stockholm – Åre -

En he l del nyhe ter till 2016; mo­torn har nya kom­po­nen­ter bå­de ut- och in­vän­digt, vil­ket har gjort den 1,1 ki­lo lät­ta­re, nu blott 26,1 ki­lo. 46 häst­kraf­ter. Stål­ra­men är helt ny med sex mil­li­me­ter bre­da­re ram­rör, vil­ket ska ha ökat den lon­gi­tu­di­nel­la sta­bi­li­te­ten med 30 pro­cent. Bak­ra­men be­står del­vis av kol­fi­ber och väger nu ba­ra 1,4 ki­lo. Launch con­trol med två oli­ka lä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.