Husqvar­na TC 250 – Nya broms­ski­vor

Bike: X-Bike - - Touring Stockholm – Åre -

Tv åtak­ta­re fort­sät­ter att va­ra po­pu­lä­ra. Lät­ta, smi­di­ga och rap­pa. 2016 års TC 250 är där­vid­lag li­ka­dan som för­ra året. Ny­he­ter­na in­skrän­ker sig till nya broms­ski­vor från GSK. På sty­ret kan föraren väl­ja mel­lan två oli­ka tänd­kur­vor. Ny mörk­blå och ne­on­gul de­kor gör 2016 års mo­dell igen­känn­bar. Sak­nar ­fyr­tak­tar­nas launch con­trol-sy­stem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.