Husqvar­na TE 125 – Lätt hoj med lång räck­vidd

Bike: X-Bike - - Touring Stockholm – Åre -

Lät­tast i Husqvar­nas en­du­ro­sor­ti­ment; en­dast 95,8 ki­lo med tom tank. Husqvar­na ang­er he­la 38 häst­kraf­ter pa­ral­lellt med ett långt ef­fekt­re­gis­ter, tack va­re sinn­rik av­ga­s­ven­til. WP:S fyr­kam­mar­gaf­fel sit­ter stan­dard­mon­te­rad lik­som 11 li­ters bräns­le­tank, vil­ket är ovan­ligt myc­ket i klas­sen och nå­got att be­ak­ta om lång räck­vidd är högt pri­o­ri­te­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.