Kawasaki KX 250 F – Lät­ta­re ju­ste­ra insprut­ning­en

Bike: X-Bike - - Touring Stockholm – Åre -

Jämf ört med sitt 450-sys­kon får KX 250 F mått­li­ga upp­gra­de­ring­ar till 2016; ny de­kor och ett ka­libre­rings­verk­tyg för insprut­ning­en. Ka­wa­sa­kin har pneu­ma­tisk fjäd­ring där hö­ger gaf­fel­ben är tryck­satt och står för fjäd­ring­en, ­väns­ter gaf­fel­ben är ol­je­fyllt och om­be­sör­jer dämp­ning; ett tek­niskt pa­ra­digm som de eu­ro­pe­is­ka ­till­ver­kar­na än­nu har valt att in­te anam­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.