KTM 500 EXC – Gran­di­os

Bike: X-Bike - - Touring Stockholm – Åre -

St örst och star­kast bland KTMS en­duro­mo­del­ler är 500 EXC. Den de­lar mo­tor med 450 EXC men har här 72 mil­li­me­ters slag­längd (450 EXC har 63,4) och där­med en cylindervolym på 510,4 ku­bik­cen­ti­me­ter. För­änd­ring­ar­na till 2016 ut­görs av den nya fram­ax­eln, hasp­låt (av plast) och ny gra­fik. Det giv­na en­du­ro­va­let om max­i­mal ef­fekt är högt pri­o­ri­te­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.