KTM 125/150 SX – Det mesta nytt

Bike: X-Bike - - Touring Stockholm – Åre -

KTM besk ri­ver mo­torn som helt ny. Den har nu mind­re yt­ter­mått och har bli­vit lät­ta­re. Cy­lin­dern har ny port­ning jäm­fört med 2015 års mo­dell och ny ut­form­ning på av­ga­s­ven­ti­len. Ut­väx­ling­en är oför­änd­rad, men kopp­ling­en är bå­de lät­ta­re och sma­la­re. Av­gas­rör och ex­pan­sions­kam­ma­re har fått ny de­sign an­pas­sad för cy­lin­derns nya port­ning. Ny de­kor med svart ram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.