KTM 125/200 EXC – Lät­ta­re fram­ax­el

Bike: X-Bike - - Touring Stockholm – Åre -

Minst a en­du­ron i KTM:S mo­dell­l­pro­gram är i stort sett oför­änd­rad till 2016. Fram­ax­eln har gjorts fy­ra mil­li­me­ter sma­la­re: nu 22 mil­li­me­ter i di­a­me­ter jäm­för med 26 mil­li­me­ter för­ra året. Den smäck­ra­re fram­ax­eln ska bi­dra till tyd­li­ga­re käns­la för fram­hju­lets rö­rel­ser. Läng­re för­språng ska där­till ge för­bätt­rad sta­bi­li­tet. 125 en­bart kick­start, 200 kick och el­start.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.