Sher­co RR 250/300 SEF-R – Se­ger­viss enduro

Bike: X-Bike - - Touring Stockholm – Åre -

Spansk-frans­ka Sher­co skör­dar fram­gång­ar i bå­de VM och Da­kar-ral­lyt och själv­för­tro­en­det av­speglas i mo­dell­pro­gram­met som väx­er. Till 2016 får bå­de 250- och 300-fyr­tak­ta­ren upp­gra­de­ring­ar i form av ny cy­lin­der, för­stärkt bak­ram och stänk­skär­mar av ny de­sign. Luft­box med ny de­sign och ny pla­ce­ring har gjort ­elekt­ro­ni­ken mer lätt­till­gäng­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.