Su­zu­ki RM-Z 450 – Än­nu snab­ba­re star­ter

Bike: X-Bike - - Touring Stockholm – Åre -

Fjol­å­rets st ora ny­het går in i 2016 re­la­tivt orörd; den får nytt brom­sok fram, för­fi­nad launch con­trol och ny de­kor. Launch con­trol-sy­ste­met de­ak­ti­ve­ras nu an­ting­en sex se­kun­der ef­ter start, al­ter­na­tivt om föraren läg­ger i fjär­de väx­eln el­ler slår av på ga­sen. Till 2016 sak­nar RMZ 450 sitt mind­re mo­del­lys­kons om­fat­tan­de mo­tor­upp­gra­de­ring­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.