Sher­co RR 250/300 SEF-R – Ny port­ning

Bike: X-Bike - - Touring Stockholm – Åre -

Bå­da tv åtaktsm odel­ler­na har cy­lind­rar med ny port­ning som ska ge mer kraft långt ner i re­gist­ret, nya topplock och åt­ta pro­cent lät­ta­re ljud­däm­pa­re. 300 SE-R har dess­utom ny kolv som en­ligt Sher­co ska för­bätt­ra kraf­ten i det lå­ga vartals­re­gist­ret yt­ter­li­ga­re. Ny pla­ce­ring av bräns­lekra­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.