OSCAR algott

Bike: X-Bike - - Begagnat -

full­vux­en off­ro­ad som är lätt­körd och un­der­hål­lan­de

jag Bru­kar en­vist häv­da att Su­zu­ki DR 800 S är värl­dens mest väl­ba­lan­se­ra­de mo­tor­cy­kel till mi­na kol­le­gors sto­ra för­tret. Det må­hän­da va­ra en över­drift från min si­da, men san­ning­en är att DR 800 S är yt­terst lätt­körd och flink i jäm­fö­rel­se med många mo­der­na all­ro­ad­ho­jar. Mitt ex­em­plar från 1991 ha­de 7 000 mil på mä­ta­ren och ha­de gått någ­ra vän­dor som öv­nings­kör­nings­hoj. Trots det­ta ha­de vi van­sin­nigt kul ihop – ute i sko­gen, på grus­vä­gar och till och från job­bet. Fjäd­ring­en var dock li­te trött, fram­för allt bak, vil­ket gjor­de att fram­hju­let knappt snud­da­de mar­ken med skjuts. Ett pris­värt ret­ro­al­ter­na­tiv!

ba­lans Och ut­strål­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.