Kawasaki

Bike: X-Bike - - Begagnat -

Kawasaki KLR  650 är ett ka­pi­tel för sig i mo­tor­cy­kel­histo­ri­en. Dock in­te för si­na ex­cep­tio­nel­la pre­stan­da el­ler uni­ka egen­ska­per, ut­an sna­ra­re för dess ut­hål­lig­het på pro­duk­tions­ban­den. 650-ver­sio­nen lan­se­ra­des re­dan 1987 och sål­des i det när­mas­te oför­änd­rad än­da fram till 2007 i USA (mo­del­len för­svann från Eu­ro­pa in­nan dess). 2008 års mo­dell är dock ing­et stör­re av­stamp ut­an mest nya kå­por och myc­ket rik­tigt säljs den fort­fa­ran­de som ny. Den väts­ke­kyl­da stån­kan le­ve­re­rar knap­pa 40 häs­tar men har än­då bli­vit den ame­ri­kans­ka ma­rinkå­rens val av två­hju­ligt for­don. En evig­hets­ma­skin på al­la sätt. Tek nis­ka da­ta ovan av­ser 1989 års mo­dell. KLR 650 har även sålts un­der nam­net Teng­ai. En mer tou­ring­an­pas­sad ver­sion med stör­re tank och hel­täc­kan­de kå­pa för bätt­re vind­skydd.

KLR 650

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.