Ca­gi­va Ele­fant 900

Bike: X-Bike - - Begagnat -

Ele­fan­ten i rumme t, i or­dets rät­ta be­mär­kel­se. Off­ro­ad­klas­sens mest oor­to­doxa ut­ma­na­re mel­lan 1993-1999 var ut­an tve­kan Ca­gi­vas ral­lyd­rä­pa­re på 904 ku­bik. Den två­ven­ti­la­de des­motwin­nen häm­ta­des från då­ti­da dot­ter­bo­la­get Ducati och Ele­fant­kon­cep­tet led­de sam­man­lagt till två Dakar­vins­ter. Till­för­lit­lig­he­ten är in­te på ja­pansk ni­vå men ing­et hin­der så länge den sköts likt en ny­född. Rost­skyd­det är dock obe­fint­ligt och im­por­te­ra­de ex­em­plar kan där­för va­ra vär­da att ki­ka när­ma­re på. Fjäd­ring från Mar­zoc­chi och Öh­lins, brom­sar från Brem­bo. Ett kul, svår­fun­net och dy­ra­re al­ter­na­tiv. 1994 lan­se­ra­de s även Ca­gi­va Ele­fant med mo­tor på 750 ku­bik, ock­så den från Ducati. Den mind­re driv­käl­lan le­ve­re­rar 59 häs­tar men cy­keln väger ock­så mind­re – 188 ki­lo istäl­let för 204.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.