BMW Gra­vel boot

Bike: X-Bike - - Produkttest -

Gra­vel boot är en nät­ta­re stö­vel en crossva­ri­an­ter­na från Alpinestars och TCX. Kon­struk­tio­nen är mer följ­sam, som en van­lig gat­stö­vel, och skydds­ni­vån är där­med ­hel­ler in­te li­ka hög mot ex­em­pel­vis klämska­dor. Su­lan är nor­mal­mönst­rad med skap­ligt fäs­te, där­e­mot är själ­va gum­mit in­te så grep­pigt.

Stö­veln stängs med två spän­nen samt en kard­bor­re­för­slut­ning. Spän­ne­nas ju­ste­ring känns gans­ka vek men har in­te gått sön­der el­ler krång­lat. De har ald­rig läckt, mem­bran från Go­re-tex, och sli­ta­get har va­rit nor­malt, det en­da som bör­jat ge med sin är su­lans lim­ning i bak­kant på ena stö­veln. Lik­som öv­ri­ga stöv­lar med ”plast­kå­pa” över tår­na an­das de in­te där, fuk­ten blir kvar. Pass­for­men är sma­la­re, bå­de i höjd och bredd, än Alpinestars men in­te så tight att det blir trångt med extra soc­kor. De är be­kvä­ma att bå­de kö­ra och gå i och de är in­te över­dri­vet var­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.