ARROW ­ RA­CE-TECH

Bike: X-Bike - - Prylkoll -

NYA HON­DA AFRI­CA Twin har en de­sign som bor­de tvät­ta bort gubb­stäm­peln från gruså­kan­det. Om det in­te räc­ker kan det här klart ral­ly­in­spi­re­ra­de hel­sy­ste­met i ti­tan hjäl­pa till yt­ter­li­ga­re. Du får även fy­ra ex­tra häst­kraf­ter och ett tuf­fa­re ljud på kup­pen.

PRIS: 16 935 KRO­NOR WWW.BOOVE.SE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.