Icon rai­den DKR

Bike: X-Bike - - Gear -

I HÖS­TAS FICK jag en jobb­pend­ling på 22 mil om da­gen. Jag be­höv­de med and­ra ord re­jä­la all­vä­ders­klä­der. Jag val­de att tes­ta Icons nya Rai­den Dkr-ställ för det än­da­må­let. Jac­kan har en mem­bran­tek­nik som gör att den an­das väl och kla­rar regn rik­tigt bra. Pass­for­men på jac­kan och byx­or­na är li­ka be­kväm som den är snygg. Jag ha­de öns­kat or­dent­li­ga in­bygg­da skydd, nu krävs att du kör med skydds­jac­ka el­ler lö­sa skydd.

Byx­or­na har en märk­lig pass­form: lös men in­te häng­ig. De kän­des ty­värr tun­na un­der höst­tu­rer­na. Två fic­kor är li­te snålt och även byx­or­na krä­ver se­pa­ra­ta skydd, vil­ket är osmi­digt vid pend­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.