DAKARVINNAREN

Bike: X-Bike - - Duell -

ÅR 1986, 1987, 1988 OCH 1989 tog Hon­da hem kung­akro­nan i det tuf­fa Da­kar­ral­lyt med Afri­ca Twin som i ral­lyut­fö­ran­de het­te NXR 750. På den ti­den gick ral­lyt från Pa­ris till Da­kar och Hon­da var förs­ta till­ver­ka­ren att ta vinnar­ti­teln med en väts­ke­kyld mo­tor­cy­kel.

Den mo­tor­cy­kel som blev till­gäng­lig för all­män­he­ten1988 döp­tes till XRV 650 Afri­ca Twin och ha­de en V-twin på 56 häst­kraf­ter. 1990 kom en or­dent­lig uppdatering som bland an­nat in­ne­bar en stör­re mo­tor, nu på 750 ku­bik. Näs­ta ­uppdatering med ny ram, tank och plast kom 1993. För­u­tom mind­re ­änd­ring­ar 1996 fanns den se­dan kvar på ­mark­na­den till 2003.

ATT AFRI­CA TWIN mer el­ler mind­re va­rit en ­evig­hets­ma­skin kan de fles­ta äga­re skri­va un­der på. Än i dag är de gam­la mo­del­ler­na bra även­tyrs­ho­jar, det ­vitt­nar in­te minst de höga be­gag­nat­pri­ser­na om. n Un­der 1980-ta­let rap­por­te­ra­de Bike om stra­pat­ser­na i Da­kar­ral­lyt och Hon­das er­öv­ring­ar.

Helt di­gi­tal in­stru­men­te­ring fun­ge­rar ut­märkt ef­ter li­te till­vänj­ning. Klart kle­na­re hasp­låt men bätt­re mark­fri­gång än fö­re­gå­na­gren.

Års­mo­dell 1988, körd i Da­kar­ral­lyt av Edi Ori­o­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.