FE 250

Bike: X-Bike - - Test -

Knapp­sat­sen som sit­ter på väns­ter si­da känns re­jäl. Den är lätt­ma­nö­vre­rad och lätt att hit­ta. Halv­lju­set är i pa­ri­tet med Be­tan och når 36 me­ter. Hel­lju­set där­e­mot ly­ser upp 65 me­ter av spå­ret. Sprid­ning­en är till­freds­stäl­lan­de.

HUSQVARNA

Räck­vidd halv­ljus: Räck­vidd hel­ljus:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.