EFFEKTMÄTNING

Bike: X-Bike - - Test -

PRESTANDAMÄTNINGEN UT­FÖR­DES I en broms­bänk hos CS Mo­tor­tech i Karlsko­ga och själ­va job­bet sköt­tes av trim­gu­run Chris­ter Svens­son, ti­di­ga­re Vm-me­ka­ni­ker hos Hu­sa­berg. Ef­fek­ten anges på bak­hju­let och siff­ror­na är en­ligt nor­men DIN. Al­la mo­tor­cyklar skod­des om från cross­däck till mönst­rat lands­vägs­däck un­der mät­ning­en för att und­vi­ka hjulspinn i bän­ken.

SHERCO HAR EN HÄR­LIG MO­TOR MED MED MAS­SOR AV EF­FEKT OCH FIN IN­SPRUT­NING.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.