Bio­nic SX

Bike: X-Bike - - Produkttest -

ITA­LI­ENS­KA ALPINESTARS HAR gjort skydd länge och har även ett mer avan­ce­rat knäskydd med ram men i det­ta test har vi en­dast haft möj­lig­het att kö­ra de­ras enk­la skydd Bio­nic SX.

Skyd­den är spe­ci­fi­ka för re­spek­ti­ve ben, vil­ket är en själv­klar­het hos de dy­ra­re skyd­den men in­te li­ka själv­klart bland de enkla­re. Det med­för bätt­re pass­form och skyd­den sit­ter bra även för oss men med ett visst skav av mit­ten­ban­det när be­net böjs. Skyd­den finns i två stor­le­kar.

Värt att tän­ka på när det gäl­ler de här skyd­den är att in­red­ning in­te går att ta ut och tvät­ta och in­te hel­ler ban­den går att ta loss. Det gör att du får stop­pa he­la skyd­det i tvätt­ma­ski­nen för att bli av med odö­ren.

Alpinestars

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.