Ult­ra Cell

Bike: X-Bike - - Produkttest -

EN AV VÅ­RA ab­so­lu­ta fa­vo­ri­ter bland des­sa skydd. Sam­ma grund­kon­struk­tion som Cy­to Cell men mer på­kostat ut­fö­ran­de med lac­ke­rad ram samt mer på­kostad stopp­ning och bätt­re fäs­ten. Här kan du ju­ste­ra in skyd­det en gång, se­dan spän­na av och på det med tryck­fäs­ten. Det un­der­lät­tar av- och på­ta­gan­de.

Mo­del­len finns även med ett an­nat fäs­tan­ord­ning för rem­mar­na, Ult­ra Cell Boa, där du ge­nom en vrid­me­ka­nism spän­ner åt skyd­det.

På hö­ger ben syns fäs­tet för stö­veln vil­ket yt­ter­li­ga­re för­stär­ker skyd­det mot ro­ta­tion. Du bor­rar ett fäs­te på di­na stöv­lar som skyd­det knäpps fast vid. På så sätt får du en ex­tra stad­ga och mot­ver­kan av ro­ta­tions­våld mot knä­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.