RS9

Bike: X-Bike - - Produkttest -

VI HAR KÖRT myc­ket med fö­re­gång­a­ren RS8 och bland de skyd­den som in­te är en or­tos ger än­då RS9 ett stör­re skydd mot slag även ovan­för knä­le­den ge­nom si­na hår­da plast­skydd. Till skill­nad mot fö­re­gång­a­ren RS8 går det nu­me­ra att ta bort bå­de rem­mar­na och in­ner­fod­ret för tvätt vil­ket är en stor för­del.

Skyd­det kom­mer i fy­ra oli­ka stor­le­kar och har en led som även går att ju­ste­ra för vid vil­ken vin­kel du vill att skyd­det ska mot­ver­ka över­sträck­ning. Pass­for­men är bra för oss och ger ing­et skav.

Knä­skå­lens skydd kom­mer i två la­ger, där det ena skyd­det föl­jer med i be­nets rö­rel­se när du bö­jer knä­et och ser till att du fort­fa­ran­de har fullt skydd mot vas­sa slag även med be­net böjt.

POD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.