For­ce

Bike: X-Bike - - Produkttest -

ETT MYC­KET IN­TRES­SANT skydd för den som in­te sö­ker en or­tos. Hjäl­per in­te mot vrid­våld men skyd­dar själv­klart mot di­rekt våld mot knä­skå­len och sken­be­net.

Skyd­det har fli­kar i ne­opren som du fäs­ter runt vad och lår, samt där­till rem­mar som kro­kas i skyd­dets yt­ter­kant. Ge­nom att ha oli­ka stor­le­kar ges möj­lig­het till bra pass­form.

För­de­len med des­sa skydd är för­u­tom lågt pris att de även ger bra kon­takt med mo­tor­cy­keln. Dubb­la le­der i knä­skå­len hjäl­per till att ef­ter­lik­na knä­ets rö­rel­ser.

Nack­de­len med de sto­ra fli­kar­na i ne­opren är att det blir väl­digt varmt vid ak­tiv kör­ning. De an­das in­te op­ti­malt vil­ket gör att du svet­tas mer och det går in­te att ta loss fli­kar­na för tvätt se­pa­rat.

Thor Leatt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.