– Se­pa­rat ol­je­smörj­ning

Mo­tor

Bike: X-Bike - - Touring -

DEN ITA­LI­ENS­KA TILL­VER­KA­REN av en­duro­mo­tor­cyklar har haft sto­ra täv­lings­fram­gång­ar un­der 2016. Ut­veck­ling­en av 2017 års mo­del­ler går en­ligt fa­bri­ken i han­ter­bar­he­tens tec­ken. 2017 års fram­gaf­fel har en 5 mil­li­me­ter läng­re fjä­der för läng­re fjäd­rings­väg och en ny gaf­fel­kro­na. Nytt för Beta är se­pa­rat­smörj­ning med två­takts­ol­ja, som allt­så fylls på i en se­pa­rat be­hål­la­re.

Beta 250/300 RR Beta 350/390/430/480 RR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.