– Li­cens­till­ver­kad i Ki­na

Mo­tor

Bike: X-Bike - - Touring -

DEN SVENS­KA IM­POR­TÖ­REN av pris­vär­da De­fen­da fort­sät­ter att säl­ja sin enduro även 2017. Mo­torn är en li­cens­till­ver­kad Hon­da­fyr­tak­ta­re av li­te äld­re snitt än de se­nas­te CRF­mo­del­ler­na men drift­sä­ker­he­ten är hög och dug­lig­he­ten har vi­sat sig räc­ka för seg­rar i tek­niskt krä­van­de täv­ling­ar. Säljs se­dan för­ra året med ett års ga­ran­ti, även vid täv­lings­bruk.

De­fen­da 250 Hon­da CRF 450 R

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.