– Nya ka­max­lar

1-cyl, 2-takt, 293 cm3, väts­ke­kyld 1 482 mm 930 mm 9,5 li­ter 104 kg 6 80 900, 83 900 kr Mo­tor 1-cyl, 4-takt, 478 cm3, väts­ke­kyld 1 490 mm 940 mm 8,0 li­ter 112,5 kg 6 89 000–93 000 kr

Bike: X-Bike - - Touring -

säljs även 2017 med cy­lin­der­vo­ly­mer på 350, 390, 430 och 480 ku­bik. För­ra årets ny­het var in­sprut­ning med 42-mil­li­me­ters spjäll­hus och till 2017 är det nya ka­max­lar med en pro­fil som ska öka mo­torns följ­sam­het sna­ra­re än öka top­pef­fek­ten. På sty­ret finns en knapp som lå­ter fö­ra­ren väl­ja mel­lan två oli­ka tänd­kur­vor: torrt el­ler blött fö­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.