– Det bäs­ta från två värl­dar

Mo­tor 1-cyl, fyr­takt 349,7 cc väts­ke­kyld - 970 mm 8,5 li­ter 106,8 kg 6 92 900 kr

Bike: X-Bike - - Touring -

DET HELT NYA reg­la­get på väns­ter si­da av sty­ret lå­ter fö­ra­ren kon­trol­le­ra bå­de det nya an­tis­pinn­sy­ste­met och två ef­fekt­re­gis­ter. FE 350 års­mo­dell 2017 har en helt ny mo­tor som är 0,7 ki­lo lät­ta­re (nu 28,5 ki­lo) och 20 mil­li­me­ter kor­ta­re än fjol­å­rets. In­sprut­ning­en från Kei­hin är 100 gram lät­ta­re. Mo­del­len har väx­el­lä­ges­sen­sor som ger en egen an­pas­sad tänd­kur­va för var­je väx­el.

Husqvarna FE 350 Husqvarna FC 350

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.