– Can you hand­le it?

Mo­tor

Bike: X-Bike - - Touring -

du kom­mer kun­na an­vän­da, me­nar Husqvarna om FE 501 års­mo­dell 2017. Men smi­dig och för­tro­en­de­in­gi­van­de, tilläg­ger man. Helt ny mo­tor till 2017 som är 1,7 ki­lo lät­ta­re än fjol­å­rets ver­sion och har en ve­vax­el med ett ser­vice­in­ter­vall på 135 tim­mar. Med 510,4 ku­bik är an­tis­pinn­sy­ste­met med all sä­ker­het ett myc­ket väl­mo­ti­ve­rat till­skott på ut­rust­nings­lis­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.