– Ny fjä­der­lätt fjäd­ring

Mo­tor 1-cyl, 4-takt, 449,9 cm3, väts­ke­kyld 1 485 960 mm 7,0 li­ter 101,2 kg 5 88 900 kr

Bike: X-Bike - - Touring -

en av de sto­ra ny­he­ter­na på Husqvarnas fyr­taktscross för­ra året. Till 2017 har sy­ste­met ut­veck­lats en hel del och ar­be­tar pa­ral­lellt med ett an­tis­pinn­sy­stem och två val­ba­ra ef­fekt­kur­vor. Husqvarnas 450 har nu en ve­vax­el med ett ser­vice­in­ter­vall på 100 kör­tim­mar. Ny Wp-gaf­fel som ar­be­tar med bå­de hyd­rau­lik och pneu­ma­tik och är 1,6 ki­lo lät­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.